icono

X Congreso da Asociación de Centros de Linguas
no Ensino Superior  (ACLES)

“O papel dos Centros de Linguas na estratexia de internacionalización das universidades”

29 xuño ao 1 xullo 2017

A Comisión Europea estableceu como obxectivo en 2008 que todos os cidadáns da Unión dominen dous idiomas xunto coa lingua materna. Desde entón a Educación Superior, tanto a nivel europeo como español, fomentou a aprendizaxe e uso cada vez máis estendido do inglés e outras linguas estranxeiras nos campus universitarios. Máis recentemente, o documento elaborado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte titulado “Estratexia para a Internacionalización das Universidades Españolas 2015-2020”, publicado en 2014, recomenda como medidas para aumentar o atractivo internacional das nosas universidades incrementar o número de programas de Grao e Máster bilingües, impartidos en español e inglés ou outras linguas estranxeiras e promover a aprendizaxe dun nivel suficiente de inglés por todo o PDI, PAS e cargos académicos. Neste novo contexto no que o plurilingüismo se presenta como un eixo estratéxico no proceso de internacionalización das universidades, os Centros de Linguas revélanse como un instrumento fundamental á hora de formar e acreditar a estudantado, profesorado e PAS.

O obxectivo deste X Congreso de ACLES é por tanto analizar este novo papel dos Centros de Linguas como instrumento crave na internacionalización das nosas universidades e compartir boas prácticas en internacionalización a través das linguas.

Sesións Plenarias

Os seguintes ponentes aceptaron  dar sendas conferencias plenarias no congreso:

Dolores González Álvarez (Universidade de Vigo)

“Documento marco de política lingüística para a internacionalización do Sistema Universitario Español”.

Kevin Haines (Universidade de Groninga, Países Baixos)

“Pero, quen apoiará aos mestres? Política, principios e prácticas para o apoio no ensino en inglés (EMI) nunha universidade internacional: a experiencia de Groninga”. (Conferencia en inglés)

Obradoiros

Seguindo a tradición de ACLES de dar a oportunidade de enfrontarse a técnicas e novas ideas relacionadas cos eixos temáticos do congreso, ofrecemos os seguintes obradoiros:

bullet-tallerEstandarización da avaliación da produción oral e escrita

Impartido por Cristina Pérez Guillot e Julia Consuelo Zabala Delgado (Universitat Politècnica de València)

bullet-taller Boas prácticas de pilotaxe de exames

Impartido por Laura Riera Grau e Rebeca Pilar García Rueda (Universitat Autònoma de Barcelona)

bullet-taller Formación do profesorado para a docencia nunha lingua estranxeira (programas bilingües/plurilingües)

Impartido por Víctor Pavón Vázquez (Universidade de Córdoba)

Mesas redondas

Tamén ofrecemos o formato de mesa redonda para o debate dos seguintes eixos temáticos por parte de expertas/os:

employeesModelos de xestión dos Centros de Linguas no Ensino Superior

moderada por Fina Casal Martínez (Fundación Universidade de Vigo)

employeesLinguas e internacionalización: estratexias e políticas

moderada por Dolores González Álvarez (Universidade de Vigo)

Grupos de interese

Como novidade incorporamos o formato de grupo de interese para fomentar a participación activa e o debate entre as persoas asistentes ao congreso en torno aos seguintes temas de importancia para os nosos centros:

question-class-note-symbol Grupo de interese 1: EMI (docencia en lingua estranxeira)

Moderador: Jeffrey Gordon Beasley (Fundación Universidade de Vigo)

question-class-note-symbol Grupo de interese 2: Probas de idiomas para o alumnado de intercambio

Moderadora: Juana Rosario Sanmartín Vélez (Universidade de Murcia)

question-class-note-symbol Grupo de interese 3: Colaboracións entre centros para a acreditación

Moderadora: Isabel Jaschek Corvalán (Universidade de Salamanca)

question-class-note-symbol Grupo de interese 4: Ensino semipresencial

Moderadora: Mercedes Álvarez Piñeiro (Fundación Universidade de Vigo)

Patrocinadores