icono

X Congreso da Asociación de Centros de Linguas
no Ensino Superior  (ACLES)

“O papel dos Centros de Linguas na estratexia de internacionalización das universidades”

29 xuño ao 1 xullo 2017

A Comisión Europea estableceu como obxectivo en 2008 que todos os cidadáns da Unión dominen dous idiomas xunto coa lingua materna. Desde entón a Educación Superior, tanto a nivel europeo como español, fomentou a aprendizaxe e uso cada vez máis estendido do inglés e outras linguas estranxeiras nos campus universitarios. Máis recentemente, o documento elaborado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte titulado “Estratexia para a Internacionalización das Universidades Españolas 2015-2020”, publicado en 2014, recomenda como medidas para aumentar o atractivo internacional das nosas universidades incrementar o número de programas de Grao e Máster bilingües, impartidos en español e inglés ou outras linguas estranxeiras e promover a aprendizaxe dun nivel suficiente de inglés por todo o PDI, PAS e cargos académicos. Neste novo contexto no que o plurilingüismo se presenta como un eixo estratéxico no proceso de internacionalización das universidades, os Centros de Linguas revélanse como un instrumento fundamental á hora de formar e acreditar a estudantado, profesorado e PAS.

O obxectivo deste X Congreso de ACLES é por tanto analizar este novo papel dos Centros de Linguas como instrumento crave na internacionalización das nosas universidades e compartir boas prácticas en internacionalización a través das linguas.

Sesións Plenarias

Os seguintes ponentes aceptaron  dar sendas conferencias plenarias no congreso:

Dolores González Álvarez (Universidade de Vigo)

Linguas e internacionalización: estratexias e políticas”.

Kevin Haines (Universidade de Groninga, Países Baixos)

“Pero, quen apoiará aos mestres? Política, principios e prácticas para o apoio no ensino en inglés (EMI) nunha universidade internacional: a experiencia de Groninga”. (Conferencia en inglés)

Obradoiros

Seguindo a tradición de ACLES de dar a oportunidade de enfrontarse a técnicas e novas ideas relacionadas cos eixos temáticos do congreso, ofrecemos os seguintes obradoiros:

bullet-tallerEstandarización da avaliación da produción oral e escrita

Impartido por Cristina Pérez Guillot e Julia Consuelo Zabala Delgado (Universitat Politècnica de València)

bullet-taller Boas prácticas de pilotaxe de exames

Impartido por Laura Riera Grau e Rebeca Pilar García Rueda (Universitat Autònoma de Barcelona)

bullet-taller Formación do profesorado para a docencia nunha lingua estranxeira (programas bilingües/plurilingües)

Impartido por Víctor Pavón Vázquez (Universidade de Córdoba)

Mesas redondas

Tamén ofrecemos o formato de mesa redonda para o debate dos seguintes eixos temáticos por parte de expertas/os:

employeesModelos de xestión dos Centros de Linguas no Ensino Superior

moderada por Fina Casal Martínez (Fundación Universidade de Vigo)

employeesO papel dos Centros de Linguas na estratexia de internacionalización das universidades: conclusións e retos

moderada por Dolores González Álvarez (Universidade de Vigo)

Grupos de interese

Como novidade incorporamos o formato de grupo de interese para fomentar a participación activa e o debate entre as persoas asistentes ao congreso en torno aos seguintes temas de importancia para os nosos centros:

question-class-note-symbol Grupo de interese 1: EMI (docencia en lingua estranxeira)

Moderador: Jeffrey Gordon Beasley (Fundación Universidade de Vigo)

question-class-note-symbol Grupo de interese 2: Probas de idiomas para o alumnado de intercambio

Moderadora: Juana Rosario Sanmartín Vélez (Universidade de Murcia)

question-class-note-symbol Grupo de interese 3: Colaboracións entre centros para a acreditación

Moderadora: Isabel Jaschek Corvalán (Universidade de Salamanca)

question-class-note-symbol Grupo de interese 4: Ensino semipresencial

Moderadora: Mercedes Álvarez Piñeiro (Fundación Universidade de Vigo)